~~~
Αποστολή μας η Επιτυχία σας!
Ο Φοροτεχνικός είναι Απαραίτητος

Τι είναι η Συμβουλευτική Επιχειρήσεων


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε όλοι μας γίνει μάρτυρες χιλιάδων αλλαγών της φορολογίας εισοδήματος - είτε ως επαγγελματίες, είτε ως πολίτες. Οι αλλαγές αυτές κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη τα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2, Ε9, Φ1, Φ2 κλπ) να συντάσσονται από επαγγελματίες φοροτεχνικούς, λόγω της συνεχούς ενημέρωσης επί φορολογικών θεμάτων που διαθέτουν – ενημέρωση για την οποία πληρώνουν σε συνεχή βάση – και λόγω της επιστημονικής κατάρτισης των περισσοτέρων, γεγονός που αποτελεί εφόδιο για την ταχύτατη κατανόηση των αλλαγών του φορολογικού νομικού πλαισίου.
Η Οικονομική και Διοικητική Συμβουλή σε επιχειρήσεις αφορά στην έρευνα, την ανάλυση τον σχεδιασμό και τελικώς την γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής διαδικασίας. Το εύρος τέτοιων ζητημάτων ποικίλει, από τις πωλήσεις έως την χρηματοδότηση και από την διαχείριση της καινοτομίας έως την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρηματικών μονάδων. Η μεγάλη διαφορά με την εξωτερική ανάθεση έγκειται στο γεγονός ότι η συμβουλευτική δεν έχει εκτελεστικό παρά μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα:

Η Φιλοσοφία μας


Τα τελευταία χρόνια η ελληνική αντίληψη περί μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.

Η άποψη που ήθελε τον επαγγελματία ή την επιχείρηση να γνωρίζει νομική, λογιστική, οικονομικά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει παρέλθει και σε αυτό συνετέλεσε η οικονομική κρίση και το ασταθές περιβάλλον.

Ξαφνικά ο επιχειρηματίας βρέθηκε πλαισιωμένος από οξύτατο ανταγωνισμό, από ταχείες και βαριές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και άλλοι όροι), από ραγδαίες μεταβολές στη φορολογία – με ατελείωτες πλέον παραμέτρους – ενώ αναδείχθηκε η αδυναμία γνώσεων σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.

Για να ανταπεξέλθει στον σκληρό ανταγωνισμό για την επιβίωση της επιχείρησής του στρέφεται σε επαγγελματίες των παραπάνω κλάδων. Εμείς ως εταιρία συμβούλων παρέχουμε μια πληθώρα οικονομικών εργαλείων στην επιχείρηση όχι μόνο για να επιβιώσει στον ανταγωνισμό, αλλά και για να ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ, δηλαδή να αυξήσει τις πωλήσεις της και τα μερίδια στις αγορές που δραστηριοποιείται, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η αβέβαιη αυτή συγκυρία.


Η φιλοσοφία μας έχει τρεις προεκτάσεις:

ποιότητα υπηρεσιών στη βάση της  πελατοκεντρικής μας προσέγγισης, χαμηλές τιμές, δέσμευση στο αποτέλεσμα. Με αυτούς τους τρεις οδηγούς της αποτελεσματικότητας παρέχουμε στην επιχείρηση απτές λύσεις στα προβλήματα και την τοποθετούμε σε αναπτυξιακή πορεία.
Διαβάστε περισσότερα....  
Διαβάστε περισσότερα....
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Γιατί να μας Επιλέξετε

Ενημερωθείτε για Προγράμματα Χρηματοδότησης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

  Εστιάζουμε στον πελάτη με αποτέλεσμα οι στόχοι του να γίνονται και δικοί μας, δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.

 Δεσμευόμαστε πάντα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, είτε αυτά είναι ποσοτικά είτε ποιοτικά.

  Χαμηλές τιμές, για να μην αποτελούν οι υπηρεσίες μας επιβαρυντικό κόστος για την επιχείρησή σας,


Η KARAMPOUZIS CONSULTING σε αυτή τη στήλη σάς προσφέρει έγκαιρη ενημέρωση για το είδος των ευρωπαϊκών και κρατικών προγραμμάτων ενισχύσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά.

Διαβάστε περισσότερα.... ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ