Χρηματοδότηση

Φάκελος για Επιδοτήσεις

Φάκελος για Δανειοδοτήσεις


 
Η KARAMPOUZIS CONSULTING υποστηρίζει με τα κατάλληλα εργαλεία τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντλήσουν κεφάλαια για την επέκτασή  τους, την υποστήριξη της λειτουργίας τους, είτε για άλλους σκοπούς. Οι πηγές χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορούν σε επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, δανειοδοτησεις κλπ. Εμείς, ανάλογα με τα προγράμματα χρηματοδότησης που είναι ενεργά στην κάθε χρονική περίοδο, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του φακέλου αίτησής σας, καθώς και την παρακολούθηση του έργου, τη σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (business plans), όπου απαιτείται.
 
Μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα προγράμματα επιδοτήσεων ή δανειοδοτήσεων στη σελίδα Blog, από στη σελίδα μας στο facebook και από το λογαριασμό μας στο twitter.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------