Νομική Υποστήριξη

 

Η KARAMPOUZIS CONSULTING, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο Παναγιωτίδου, σας παρέχει υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης σε πληθώρα θεμάτων που χρήζουν νομικού τύπου αντιμετώπισης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εξής:
 
Ζητήματα αγορανομίας
 
Ανείσπρακτες οφειλές
 
Βιομηχανική – πνευματική ιδιοκτησία
 
Μεταφορικά
 
Σύνταξη συμφωνητικών για διάφορες χρήσεις
 
Ζητήματα υγειονομίας
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------