Διαχείριση Marketing

Διαχείριση Marketing Προϊόντων

Διαχείριση Marketing Υπηρεσιών

 

 
Η Διαχείριση Marketing είναι η απαραίτητη λειτουργία μιας επιχείρησης προκειμένου να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και να αυξήσει τις πωλήσεις της και τα μερίδια πωλήσεων στις αγορές που δραστηριοποιείται, για να έχει η επιχείρηση το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, με δεδομένο budget. Η εξωτερική ανάθεση της Διαχείρισης Marketing σε εμάς αφορά είτε στον τακτικό, ετήσιο σχεδιασμό Marketing, είτε στο στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα 3 έτη, παράλληλα με επιμέρους ετήσια, τακτικά πλάνα υλοποίησης ανά έτος,  ελαστικά δομημένα για να ανταποκρίνονται στις ταχύτατες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις αγορές σήμερα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των δράσεων Marketing (γεγονός που αποτελεί την ειδοποιό διαφορά σε σχέση με τις υπηρεσίες Σχεδιασμού Marketing που προσφέρουμε) που έχουν σχεδιαστεί και εντοπίζουμε αποκλίσεις από τους τεθέντες στόχους, τις οποίες και διορθώνουμε ή αναπροσαρμόζουμε τους στόχους. Γενικά, τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος της εξωτερικής ανάθεσης της Διαχείρισης Marketing είναι τα εξής:
 
 Στρατηγικός Σχέδιο Marketing: συνήθως τριετίας
 
 Τακτικό Σχέδιο Marketing: επαναλαμβάνεται με νέα στοιχεία και είναι είτε ετήσιο, είτε ανά σαιζόν
 
 Επίβλεψη εφαρμογής Τακτικού και Στρατηγικού Σχεδίου Marketing: συνεχής επίβλεψη είτε των συνεργατών, είτε των υπαλλήλων, είτε της διοίκησης που υλοποιούν το μίγμα και υποστήριξη των διαδικασιών υλοποίησης (βλ παρακάτω).
 
 Έλεγχος: στις περιπτώσεις που εντοπιστεί η οποιαδήποτε απόκλιση από τους τεθέντες στόχους προβαίνουμε σε ανάλυση αποτελεσμάτων και αναθεώρηση στοιχείων των τακτικών Marketing στα διάφορα επίπεδα του μίγματος (ερωτηματολόγια σε πελάτες, αποδοτικότητα πωλήσεων κλπ)
 
 Επανασχεδιασμός Marketing (Τακτικός): επαναλαμβάνονται όλα τα βήματα από το δεύτερο κι έπειτα
 
Τη διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης Marketing διατρέχουν τα ήδη υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα Marketing ή λαμβάνεται μέριμνα για την εγκατάστασή νέων. Εφόσον πρόκειται για μικρομεσαία επιχείρηση που δεν διαθέτει εξειδικευμένα συστήματα, εμείς φροντίζουμε να αξιοποιούμε την υπάρχουσα λειτουργικότητα (αρχεία excel, βάσεις δεδομένων, cloud, κλπ) ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. Επιπλέον, τη λειτουργία Marketing διατρέχει  ο σχεδιασμός e-Marketing, τον οποίο υποστηρίζουμε αξιοποιώντας – με τη βοήθεια συνεργατών μας – τις τεχνολογίες διαδικτύου. Ακόμη, όποιες αλλαγές πραγματοποιούμε – με την έγκρισή σας – ενημερώνουμε με την μορφή σεμιναρίου όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της επιχείρησής σας (υπαλλήλους, διοίκηση, εξωτερικούς συνεργάτες). Τέλος, σε κάθε κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος Marketing, όπως συνοπτικά παρατέθηκαν παραπάνω, αναπτύσσονται πολλές και διαφορετικές μεθοδολογίες που αναπτύσσονται στην διεθνή βιβλιογραφία του επιστημονικού Marketing.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------