Όροι χρήσης


Η KARAMPOUZIS CONSULTING επιδιώκει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
 
 
Ο χρήστης, όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα με URL www.k-consulting.gr, δεν απαιτείται να εγγραφεί ή να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσωπικό στοιχείο, όπως όνομα, διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου.
 
Η KARAMPOUZIS CONSULTING δεν απαιτεί από τον επισκέπτη να παραχωρήσει τέτοιου είδους στοιχεία. Δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία από την KARAMPOUZIS CONSULTING με στόχο τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Η KARAMPOUZIS CONSULTING είναι σε θέση να συλλέγει δεδομένα, τα οποία δεν σχετίζονται με το πρόσωπο – χρήστη, αλλά που αποτελούν μόνο στοιχεία γενικών πληροφοριών, όπως το όνομα του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης (browser) του χρήστη, ή να μετράει το πλήθος των ατόμων που επισκέπτονται αυτό το site για στατιστικούς σκοπούς. 
Υπάρχει μόνο ένας τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων: μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται στο χρήστη και είναι ο ίδιος χρήστης που επιλέγει να τη συμπληρώσει, ως ένα μέσο για να έρθει σε επαφή με την KARAMPOUZIS CONSULTING . Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας , όπου ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή . Αυτή η φόρμα μπορεί να περιέχει πεδία για προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο και άλλες πληροφορίες , όπως η θέση του στο χώρο εργασίας στην εταιρεία στην οποία αυτός ή αυτή εργάζεται . Μερικά είναι υποχρεωτικά , κάποια άλλα δεν είναι , σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου .
 
Η KARAMPOUZIS CONSULTING χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για εσωτερική χρήση και μόνο έτσι ώστε να παρέχει ένα καλύτερο πλαίσιο επικοινωνίας με το πρόσωπο που επιθυμεί να έρθει σε επαφή με την εταιρεία . Η KARAMPOUZIS CONSULTING δεν παρέχει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους . Η KARAMPOUZIS CONSULTING μπορεί να χρησιμοποιήσει περιστασιακά τις πληροφορίες αυτές για εσωτερική χρήση έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αναγνώριση ορισμένων ομάδων και τα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας και πάλι για εσωτερική χρήση (στατιστικοί λόγοι).
 
 
Στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εταιρείας περιγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται και που αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα πολιτική της CONSULTING KARAMPOUZIS, ενώ κάθε αναθεώρηση αυτής της πολιτικής θα δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------