Ο Φοροτεχνικός είναι απαραίτητος


Τα τελευταία χρόνια έχουμε όλοι μας γίνει μάρτυρες χιλιάδων αλλαγών της φορολογίας εισοδήματος - είτε ως επαγγελματίες, είτε ως πολίτες. Οι αλλαγές αυτές κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη τα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2, Ε9, Φ1, Φ2 κλπ) να συντάσσονται από επαγγελματίες φοροτεχνικούς, λόγω της συνεχούς ενημέρωσης επί φορολογικών θεμάτων που διαθέτουν – ενημέρωση για την οποία πληρώνουν σε συνεχή βάση – και λόγω της επιστημονικής κατάρτισης των περισσοτέρων, γεγονός που αποτελεί εφόδιο για την ταχύτατη κατανόηση των αλλαγών του φορολογικού νομικού πλαισίου. Πολίτες ή επιτηδευματίες που αποφάσισαν να μην αξιοποιήσουν τις τεχνικές γνώσεις ενός λογιστή – φοροτεχνικού διέπραξαν λάθη στην σύνταξη των εντύπων – περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά – ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο αυξημένος φόρος και τα πρόστιμα που κλήθηκαν να καταβάλουν ήταν προϊόν της απόφασής τους αυτής.
Εμείς, στην KARAMPOUZIS CONSULTING, διαχωρίζουμε τις Λογιστικές & Φοροτεχνικές υπηρεσίες σε δύο κατηγορίες:
 
 
Λογιστική & Φοροτεχνική υποστήριξη σε επαγγελματίες/ επιχειρήσεις
Φοροτεχνικές υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα
 
Η διαφορά μας σε σχέση με άλλες εταιρίες και λογιστικά γραφεία έγκειται σε 5 σημεία ενδιαφέροντος:
φορολογικός σχεδιασμός επόμενου έτους με πληθώρα σεναρίων και προετοιμασία για την κάθε περίπτωση
συνεχής ενημέρωση για θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος που σάς αφορούν άμεσα και στην περίοδο που θεσμοθετούνται – εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε
επικοινωνία με το τον πλέον επιθυμητό τρόπο από εσάς για όλες τις αλλαγές στην φορολογία (e-mail, επιστολή ταχυδρομείου στον χώρο εργασίας ή στην οικία σας, chat, skype και φυσικά το παραδοσιακό τηλέφωνο)
υποστήριξη σε θέματα λογιστικών συστημάτων σε Η/Υ και σε θέματα διαδικτυακού συστήματος taxis, χάρη στις ειδικές γνώσεις στελεχών μας, αποφοίτων του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
χαμηλές τιμές χωρίς εκπλήξεις, λόγου απρογραμμάτιστα μεγάλου όγκου εργασίας,από μέρους μας
 
Τέλος, είναι αυτονόητο ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στον πελάτη και στον φοροτεχνικό είναι σχέσεις εμπιστοσύνης κι εχεμύθειας. Κι αυτό αποτελεί κάτι παραπάνω από δέσμευση εκ μέρους μας: είναι κομμάτι της επαγγελματικής μας φιλοσοφίας.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------