ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πέραν των τυπικών υπηρεσιών που παρέχονται από ένα λογιστήριο, είμαστε σε θέση να διεκπεραιώνουμε διάφορες εργασίες, οι οποίες απαιτούν ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου, την οποία διαθέτουμε χάρη στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών μας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Έλεγχος με έμμεσες τεχνικές (πχ έλεγχος καταθέσεων): πρόκειται για υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο, κατά τον οποίο ο φορολογούμενος καλείται να αιτιολογήσει ενώπιον της φορολογικής αρχής τα αποκρυβέντα εισοδήματα τα οποία αποκάλυψε ο έλεγχος, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την αιτιολόγηση τραπεζικών καταθέσεων του παρελθόντος, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου.
  • Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού: αλλαγή φορολογικής κατοικίας στην περίπτωση μετοίκησης στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση
  • Μισθωτός με μπλοκάκι: υποστήριξη σε περίπτωση πρόσληψης σε επιχείρηση με το μοντέλο του “μισθωτού με μπλοκάκι” με τις φορολογικές, ασφαλιστικές και λογιστικές του ιδιαιτερότητες
  • Διαμοιρασμός Ακινήτων (μέσω AirBnB): εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ και διαχείριση του λογαριασμού στην εφαρμογή αυτή
  • Συνδυασμός υπηρεσιών- Ατομικές λύσεις: όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις μπορούν να συνδυαστούν για να εξυπηρετήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, δημιουργώντας ένα πακέτο υπηρεσιών αποκλειστικά για εσάς