ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Από την 25η Μαρτίου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή πανευρωπαϊκά ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ή εν συντομία, GDPR.

Η KARAMPOUZIS CONSULTING, εφεξής Επιχείρηση, συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό, και εφαρμόζεται πλήρως στον παρόντα ιστότοπο, ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία της.

 

Η πολιτική απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφει τον τρόπο συμμόρφωσης:

 

1. Συλλογή δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας


Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας και που επεξεργαζόμαστε είναι 2 ειδών: 1) είτε παρέχονται σε μας από εσάς εκουσίως, στην περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας (προαιρετικά), 2) είτε ακουσίως συλλέγονται αυτόματα μέσω της Ιστοσελίδας μας.

 

1.1 Εκούσια παροχή δεδομένων


Προσωπικά δεδομένα μπορείτε να μας παρέχετε προαιρετικά, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή αποστέλλοντάς μας e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω της ιστοσελίδας σε εμάς, δεν είναι ποτέ υποχρεωτική, εκτός εάν μας υποδείξετε διαφορετικά. Η  οικειοθελής παροχή των δεδομένων αυτών, συνιστά ρητή συγκατάθεση για την αποθήκευση τους από εμάς στη βάση δεδομένων μας προκειμένου να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας (πχ στην περίπτωση που σας απαντήσουμε με σκοπό να ορίσουμε το χρόνο για μία συνάντηση στα γραφεία μας) και για κανένα άλλο λόγο (πχ αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων).

 

1.2 Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log


Ομοίως με άλλες επιχειρήσεις, η KARAMPOUZIS CONSULTING χρησιμοποιεί cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθένα από τα cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά την ίδια ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή μενού των περισσότερων φυλλομετρητών (browsers) αναγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιχείρησης, αλλά πιθανόν η χρήση ορισμένων λειτουργιών να είναι περιορισμένη.

Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστοσελίδων οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο να χρησιμοποιούν cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους.

 

2. Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που αποκτούμε


Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, με εξαίρεση των όσων ορίζονται κατωτέρω.

Όσον αφορά τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς με δική σας πρωτοβουλία (μέσω συμπλήρωσης φόρμα επικοινωνίας ή e-mail), η μόνη επεξεργασία που υπόκεινται είναι η αποθήκευση στη βάση δεδομένων με σκοπό τη ταχύτερη απάντηση και εξυπηρέτησή σας και καμία άλλη χρήση δεν πραγματοποιείται.

Σχετικά με την ακούσια συλλογή στοιχείων, η Επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies  για το σκοπό της συνεχούς βελτίωσης της ιστοσελίδας, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών της καθώς και για τη βέλτιστη διαφήμιση των υπηρεσιών της, μέσω της στατιστική ανάλυσης των πληροφοριών αυτών. Καταρχήν, με τη συλλογή cookies η Επιχείρηση δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της ιστοσελίδας της. Σε κάθε περίπτωση, αν η επεξεργασία των cookies υποτεθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση κάποιου χρήστη, η επεξεργασία αυτή δικαιολογείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ του GDPR.

Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε δεδομένα για εσάς (i) εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή πρόκειται για δικαστική απόφαση, ή (ii) εφόσον τεθεί θεμιτό αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου. Στην περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή ολόκληρης της Επιχείρησης, ή τροποποίηση της επωνυμίας ή της νομικής μορφής, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας. Αν συμβεί η προαναφερθείσα πώληση, μεταβολή ή μεταβίβαση, θα προσπαθήσουμε να απαιτήσουμε από τη νέα διοίκηση να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε στην ιστοσελίδα με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, χωρίς να δεσμευόμαστε ότι η απαίτησή μας θα έχει θετική έκβαση. Αν δεν επιθυμείτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας από τη νέα διοίκηση στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους νέους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων.

 

3. Δικαιώματα και Επιλογές


Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται και να έχετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία». Έπειτα από απαίτηση πρόσβασης στα δεδομένα, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όπως απαιτεί ο ισχύων νόμος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας.

Στην περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι λανθασμένα, ανακριβή ή εκτός ισχύος, θα τα διορθώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημά σας για διόρθωση.

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση οποιαδήποτε στιγμή για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, ή να αιτηθείτε την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην φορητότητα) εκτός αν προβλέπει διαφορετικά ο ισχύων νόμος.

Αν αποδεχθείτε την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία». Αν αποφασίσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα προβούμε σε ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στην βάση δεδομένων και στη διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς στο άτομό σας με μελλοντική ισχύ του παρόντος σε εφαρμογή του δικαιώματος στην διαγραφή (δικαίωμα στην λήθη) του υποκειμένου των δεδομένων, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της, μέχρι την στιγμή της διαγραφής, επεξεργασίας των δεδομένων. Η εταιρεία ενδέχεται να διατηρήσει κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συναίνεση σας σε περίπτωση που υφίσταται προς τούτο υποχρέωση η οποία προκύπτει από νόμο ή κανονιστική διάταξη(π.χ. δικαστική απόφαση, ελεγκτικές αρχές κλπ).