ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η KARAMPOUZIS CONSULTING αποτελεί μια σύγχρονη επιχείρηση παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις κάθε κλάδου και νομικής μορφής - με επιστημονική εξειδίκευση στις μικρομεσαίες- καθώς και σε ιδιώτες.

Η φιλοσοφία μας και ο ιδιαίτερος τρόπος που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχείρησης, γι αυτό φροντίζουμε για την διαρκή επιμόρφωση των στελεχών μας, μέσω συμμετοχών σε επαγγελματικά σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια.  Ο δεύτερος είναι η καινοτομία που εντάσσουμε τόσο στις υπηρεσίες μας όσο και στην εσωτερική μας οργάνωση,  όπου χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε και τις δικές μας προκειμένου να υποστηρίξουμε αποτελεσματικότερα ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών λειτουργιών και αποφάσεων, από τη λογιστική υποστήριξη έως τον φορολογικό σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και ως την αντιμετώπιση ενδεχόμενου ελέγχου. Τελικά, τον τρίτο και βασικότερο πυλώνα αποτελεί η συμβουλευτική: προσπαθούμε μέσω του έγκυρου και έγκαιρου σχεδιασμού να προλαμβάνουμε δυσάρεστες καταστάσεις αντί να τις αντιμετωπίζουμε πυροσβεστικά.

Πέραν των στελεχών της, η εταιρία πλαισιώνεται από ένα πλήρες σύνολο εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τις περισσότερες από τις λειτουργίες μιας επιχείρησης με αρτιότητα και αποτελεσματικότητα.

Καραμπούσης Λογιστές Θεσσαλονίκη - Ποιοι Είμαστε

ΟΡΑΜΑ

Όραμα της KARAMPOUZIS CONSULTING  είναι η απελευθέρωση των δυνάμεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα δεσμά της γραφειοκρατίας και της υπέρμετρης φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης, η προώθηση της εξωστρέφειάς τους και η υποστήριξη στην υιοθέτηση στρατηγικής αντίληψης από μέρους τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Αποστολή της KARAMPOUZIS CONSULTING είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες της και η μεταφορά της τεχνογνωσίας που διαθέτει - φοροτεχνικής, διοικητικής και τεχνολογικής - προς αυτούς. Επίκεντρο της προσπάθειας είναι ο πελάτης - μικρομεσαία επιχείρηση και στόχος η βαθμιαία βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών του: μείωση διοικητικού κόστους λειτουργίας, μείωση συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης (tax burden) εντός του πλαισίου του νόμου, βελτίωση της εικόνας του ενώπιον της δημόσιας διοίκησης, υποστήριξη σε προσπάθειες εξωστρέφειας και πολλοί άλλοι. Η μοναδικότητα του εγχειρήματος έγκειται στην εξειδίκευση της εταιρίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην γνώση της εφαρμογής όλων των απαιτούμενων εργαλείων και μεθόδων εν προκειμένω.

MOTO

"... ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ ! ..."

 

ΑΞΙΕΣ

Επιστημονική αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων, ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα ως του πλέον σημαντικού, φιλικότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη, προσήλωση στην επίλυση προβλημάτων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η σχέση της εταιρίας με τους πελάτες της διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών και τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ

  • Υψηλό επιστημονικό επίπεδο
  • Χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως cloud computing, προκειμένου να μειώνουμε το κόστος για εσάς
  • Ανάπτυξη δικών μας τεχνολογικών εργαλείων που βοηθούν στην καλύτερη ανάλυση της κατάστασής σας και τη βελτιστοποίηση του προφίλ σας
  • Φιλικότητα, αμεσότητα και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση