ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκτός από τις υπηρεσίες που εμείς παρέχουμε, είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε τον πελάτη μέσω ενός δικτύου συνεργασιών που έχουμε χτίσει για πληθώρα άλλων ζητημάτων που απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά:

  • Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ
  • Εξωδικαστικός Μηχανισμός και Μελέτη Βιωσιμότητας
  • Συμμόρφωση με κανονισμό GDPR
  • Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
  • Ταμειακές μηχανές, φορολογικοί μηχανισμοί, λογισμικό εμπορική διαχείρισης
  • Ενδικοφανείς προσφυγές και άσκηση ένδικων μέσων (διοικητικά δικαστήρια)