ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά λαμβάνει συνήθως τρεις μορφές:

 1. Εσωτερικό λογιστήριο, με υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων και εντύπων από μισθωτό λογιστή
 2. Εξωτερικό λογιστήριο, με επίβλεψη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών εντύπων από εξωτερικό συνεργάτη
 3. Αποκλειστική διεκπεραίωση του συνόλου των λογιστικών και φορολογικών υποθέσεων από εξωτερικό συνεργάτη

Εμείς εξυπηρετούμε τα δύο τελευταία μοντέλα συνεργασίας, ως εξωτερικό συνεργαζόμενο γραφείο, με έμφαση στην αποκλειστική συνεργασία, καθώς έτσι διατηρούμε την πλήρη εποπτεία στις υποθέσεις της επιχείρησής σας, γεγονός που συνεπάγεται μικρότερο φόρτο εργασίας για εσάς και συνεπώς λιγότερο κόστος.

Ο τρόπος που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας διακρίνεται από τρία χαρακτηριστικά που αποτελούν τη φιλοσοφίας μας: συνεχής μελέτη κι επιμόρφωση επί του κάθε αντικειμένου, χρήση και ανάπτυξη τεχνολογίας και ανάλυση και συμβουλευτική σε κάθε κίνηση του επιχειρηματία, από τις πιο πολύπλοκες ως τις πιο τετριμμένες.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε επιχειρήσεις, ενδεικτικά και ανάλογα με την επιχείρηση που συνεργαζόμαστε, είναι οι εξής:

 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Συμπλήρωση φορολογικών εντύπων (πχ ΦΠΑ, εντύπων φορολογίας εισοδήματος, ΦΜΥ κλπ) και λοιπών εντύπων πληροφοριακού χαρακτήρα που προβλέπονται από την τρέχουσα νομοθεσία (πχ ιδιωτικά συμφωνητικά, μισθωτήρια κ.α.)
 • Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Διαχείριση οφειλών προς το δημόσιο, μέσω ρυθμίσεων
 • Μελέτη για την πιο συμφέρουσα νομική μορφή της επιχείρησης
 • Ενάρξεις, μεταβολές, λύσεις επιχειρήσεων
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Φορολογικός σχεδιασμός, στρατηγικός και τακτικός
 • Τακτική και έκτακτη ενημέρωση με πρωτοβουλία δική μας
 • Εργατικά - ασφαλιστικά
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Υποστήριξη στο ενδοκοινοτικό και διεθνές εμπόριο
 • Οργάνωση αρχείου (λογιστικού, φορολογικού, εργατικού, εταιρικού κλπ)
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης