ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους εργασία λογιστηρίου προς ιδιώτες, εντάσσοντας μέσα σε αυτές το στοιχείο της συμβουλευτικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο παρέχουμε κάθε μας υπηρεσία. Ενδεικτικές υπηρεσίες προς ιδιώτες, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω φυσικής παρουσίας στους αρμόδιους φορείς, είναι οι εξής:

  • Φορολογικές Δηλώσεις
  • Ρυθμίσεις οφειλών
  • Μισθωτήρια
  • Δηλώσεις Ε9, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ
  • Ακατάσχετος λογαριασμός
  • Αιτήσεις για επιδόματα
  • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες - Περιουσιολογίου