Πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών πληττόμενων επιχειρήσεων

Με το άρθρο 29 του Ν. 4772/2021 θεσπίστηκε το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση του covid-19 υπό τη μορφή κάλυψης παγίων δαπανών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

 

Ετικέτες