Πώς φορολογούνται τα κέρδη από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα

 

Από το φορολογικό έτος 2020 κι έπειτα, η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, είναι η εξής:

 

Ετικέτες